گزارش موتو جي پي مالزى: دويزيسو پيروز شد، قهرمانى به مسابقه ى آخر كشيد.

مجله خودرو_سطح پيست كاملا خيس است.ماركز استارت بسيار خوبى ميزند و دوم است. زاركو اول است. لورنزو از ماركز سبقت مى گيرد و دوم مى شود. ماركز سوم، ديوزيوسو چهارم […]

ادامه مطلب