مرسدس: بوتاس راننده تیمی بزرگی است

مجله خودرو_توتو ولف رئیس تیم مرسدس می‌گوید والتری بوتاس راننده تیمی خوبی است. ولف:”ما از قلب مسابقه دهنده هستیم و آن چیزی که می‌خواهیم این است که سریعترین راننده رقابت […]

ادامه مطلب

ولف: پیروزی هایی مثل سنگاپور آینده قهرمانی را مشخص خواهد کرد!

مجله خودرو_توتو ولف رئیس تیم مرسدس می‌گوید پیروزی هایی مثل سنگاپور آینده قهرمانی را مشخص خواهد کرد. انتظار می‌رفت که ردبول و فراری در سنگاپور از مرسدس سریعتر باشند اما […]

ادامه مطلب

ولف: یک چیزهایی کشف کردیم و سریع شدیم!

مجله خودرو_توتو ولف رئیس تیم مرسدس می‌گوید همیلتون راننده و انسانی استثنایی است. ولف:”او یک ستاره است. نمی‌توانم توضیح بدهم که چگونه دور زد. او یک راننده و انسانی استثنایی […]

ادامه مطلب
1 2 3 12