ماسا: شاید جدا شدن از فرمول یک بهترین گزینه برای آلونسو است.

فلیپه ماسا بیان کرده است، بلکه جدا شدن فرناندو آلونسو از فرمول یک برای خودش بهترین گزینه است. راننده اسپانیایی بعد از قهرمانی در سال 2005 و 2006 چند بار […]

ادامه مطلب

بازگشت مکلارن به موتور مرسدس تیم فورس ایندیا را نگران نمی کند.

اوتمار سزافنائر از تیم فورس ایندیا بیان کرده است که بازگشت مکلارن به موتور مرسدس این تیم را نگران نمی کند.   مکلارن در زمان ریاست ران دنیس با آرزو […]

ادامه مطلب
1 322 323 324 325 326 364