آیا برنی اکلستون بعنوان رئیس یک تیم به فرمول یک برمیگردد؟

روزنامه بیلد آلمان ادعا میکند رئیس سابق فرمول یک در آینده نزدیک به عنوان یک رئیس تیم میتواند به دنیای فرمول یک برگردد اسم تیم برابهام است تیمی که سابقه […]

ادامه مطلب

آلونسو: شايد مکلارن با موتور متفاوت بتواند با تيم هاى قوى رقابت كند!

هوندا در دو سال گذشته نتایج دلخواه خود را نتوانسته است بدست بياورد. برای سال 2017 با فلسفه جدیدی آمدند ولی باز هم از هر نظر ضعیف بودند. آلونسو در […]

ادامه مطلب
1 322 323 324 325 326 329