گزارش موتو جي پي مالزى: دويزيسو پيروز شد، قهرمانى به مسابقه ى آخر كشيد.

مجله خودرو_سطح پيست كاملا خيس است.ماركز استارت بسيار خوبى ميزند و دوم است. زاركو اول است. لورنزو از ماركز سبقت مى گيرد و دوم مى شود. ماركز سوم، ديوزيوسو چهارم […]

ادامه مطلب

گزارش گرندپرى سن مارينو :پيروزى ماركز در دور اخر

مجله خودرو_قبل از استارت مسابقه سطح پيست بسيار خيس و لغزنده است. سه مدعى قهرمانى در رديف اول خط استارت قرار دارند. وينالس، دويزيوسو و ماركز به ترتيب اول دوم […]

ادامه مطلب
1 2 3 5