آنالیز: چرا استفاده از 4 چرخ متحرک در دستور کار فرمول یک است؟

مجله خودرو_استفاده از سيستم چهار چرخ متحرك در فرمول يك، يكي از مواردي است كه مورد بحث و بررسى توسط تيم ها قرار گرفته شده است. هيئت مديره مسابقات و […]

ادامه مطلب