فتل: بهترین گزینه تعویض لاستیک بود!

مجله خودرو_سباستین فتل راننده تیم فراری می‌گوید مجبور بوده‌اند که در حین ماشین ایمنی مجازی برای تعویض لاستیک وارد پیست شوند.

فتل وقتیکه در رتبه دوم بود برای دومین بار وارد پیت شد و در رتبه چهارم به پیست برگشت و درحالیکه لاستیک های نو داشت نتوانست از مکس ورشتپن که ماشینش آسیب دیده بود سبقت بگیرد.

فتل:”باید در آن قسمت از مسابقه وارد پیت می‌شدیم.”

“در طول آخر هفته در کنترل لاستیک ها موفق نبودیم و در مقایسه با آنها زودتر لاستیک ها را تمام کردیم.”

“بله، شاید از بیرون اینگونه دیده شود که کار ما اشتباه بوده است، اما در آن لحظه بهترین گزینه این بود و دیگر نمی‌توانیم این را تغییر بدهیم.’

“لاستیک های موجود در اینجا متفاوت بود و اگر این تغییرات نبود، نمی‌دانم که نتایج تغییر می‌کرد یا نه. اما می‌توانم بگویم که این تغییرات به ما تاثیرات خیلی منفی داشته است.”

“در کل آخر هفته خوبی بود، اما باید لاستیک ها را بهتر بفهمیم. چون با همان لاستیک ها در انگلستان و فرانسه نیز باید رقابت کنیم.”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *